Verwerkingsproces afgewerkte olie

1

Analyse van het oliemonster

Voor het lossen van de tankauto neemt de chauffeur een monster van de bulkpartij afgewerkte olie. In het laboratorium wordt dit geanalyseerd op verontreinigingen zoals water, vlampunt, zware metalen en chloor. Als deze waarden goed zijn bevonden kan gelost worden in opslagtanks.

2

Verwerking / Recycling

Afgewerkte olie bestaat uit verschillende componenten die bij verschillende temperaturen verdampen. Door de afgewerkte olie te verhitten verdampen de componenten op verschillende momenten (bij verschillende temperaturen) en kunnen de componenten zoals water diesel en olie van elkaar gescheiden worden. Dit proces noem je destilleren.

3

Output

Een van de eindproducten van de recycling van afgewerkte olie is basisolie. Daarnaast wordt een aantal kwaliteiten diesels geproduceerd. Uit de remvloeistof en koelvloeistof worden de belangrijkste bestanddelen, de glycolen, teruggewonen

4

MVO

Inzamelen van jouw afgewerkte olie door OLIEINKOPER.NL betekent een bijdrage aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ongeveer 93% van een liter afgewerkte olie wordt namelijk hergebruikt door het weer te verwerken tot producten, zoals basisolie. Dit wordt na het toevoegen (het zgn. blenden) van additieven zelfs weer ingezet als motorolie.